Ochrana osobních údajů

Z kontaktního formuláře

Společnost till3am s.r.o., se sídlem v Brně, Šámalova 1130/62, 61500 , IČ 29365759, vedená u Krajského soudu v Brně, pod značkou C 75655, zpracovává pro vaši poptávku po službách ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • IP adresu
 • telefon

Pro vytvoření nabídky služeb potřebuji zpracovat jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon, ať už kvůli jednání o nabídce, nebo odpovědi na vznesený dotaz. To je umožněno ustanovením § 5 odstavce 2 písmene b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností till3am s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a firmou till3am s.r.o., nejdéle jeden rok od provedení poptávky, pokud mi neudělíte souhlas k jejich dalšímu zpracování. IP adresa je sledována z důvodů zabezpečení systému, nikoli pro marketingové účely.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností till3am s.r.o., ve které jsem jednatelem.

 

Na základě zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat informaci, jaké (vaše) osobní údaje zpracovávám
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po mě výmaz osobních údajů – výmaz bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
 • v případě vašich pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na mě, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Přihlášení do mailingu

Společnost till3am s.r.o., se sídlem v Brně, Šámalova 1130/62, 61500 , IČ 29365759, vedená u Krajského soudu v Brně, pod značkou C 75655, zpracovává pro odvbavení vaší objednávky zboží a služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • emailovou adresu

Pro rozesílání informačních e-mailů — mailingu — potřebuji zpracovat  emailovou adresu. To je umožněno ustanovením § 5 odstavce 2 písmene b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností till3am s.r.o. zpracovávány po dobu udělení souhlasu o zasílání mailingu mezi vámi a firmou till3am. s.r.o., nejdéle tři roky od přihlášení, nebo od posledního prodlouženého souhlasu.

Na základě registrace vám může být nejvýše dvakrát měsíčně zaslána informace o novém obsahu, tedy epizodě podcatu nebo novém článku na blogu. Kdykoliv máte právo se okamžitě odhlásit a vyžádat si odstranění z databáze pro odesílání novinek.

Zpracování osobních údajů je prováděno till3am s.r.o., zároveň dochází k předání údajů do třetích zemí: pro zpracování vašich osobních údajů využívám e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (značka MailChimp). Tato společnost se nacházejí ve Spojených státech amerických, a je zapsána v takzvaném štítu EU-USA na ochranu soukromí. Další informace jsou dostupné na  https://www.privacyshield.gov. Dle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, toto předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

Na základě zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat informaci, jaké (vaše) osobní údaje zpracovávám
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po mě výmaz osobních údajů u kterých není oprávněný zájem
 • požadovat odhlášení ze zasílání novinek a nabídek služeb z mojí nabídky
 • v případě vašich pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit se na mě, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Společná ustanovení

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašuji, že jsem přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Přijal jsem technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, (ochrana vytištěných faktur, smluv)
Prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

Společnost till3am s.r.o. je oprávněna tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude zveřejněna této stránce a zároveň mi bude zaslána nová verze těchto podmínek na poskytnutou e-mailovou adresu po dobu zpracovávání.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 5. 2018.